Работилници

Работилиниците остварени во организација на Theatra се следните.

„Јас, кој“

Работилницата беше конципирана како процес на истражување низ кој учесниците со помош на драмски техники посегнуваа по својата инспирација, по својата појдовна точка на креативен процес и го истражуваа истиот.

„Јас, актер“

Низ седумдневниот процес со помош на говорни и физички вежби, анализи на драмскиот текст и монолозите, учесниците имаа за можност да ги осознаат фазите на креирање и изведување на конкретен драмски лик, за сето ова да резултира со завршен продукт- актерски монолог.

„Meet the author with Victoria Reidel“

Ја имавме честа во соработка со амбасадата на САД да ја организираме работилницата Meet the Author со Victoria Reidel. Актери од Theatra изведоа дел од поемите на американската авторка, а работилницата вклучуваше и запознавање и дискусија со авторката.