Секаде театар.

Секоја недела во 22 часот, на Метрополис Радио, е термин кој го посветивме на радио драмата. Театарот излегува од своите рамки. Сцената е сега предмет на имагинацијата. Преку своите звучни изданија, Theatra води низ еден лиричен и интуитивен циклус на театарски продукции. Нов драмски импулс.

Секаде театар!

Слушнете ја радио драмата „Пеперутка“ тука.
Слушнете ја радио драмата „Случајно“ тука.