Трамвајот наречен копнеж

Резервирајте го вашиот билет за третата изведба на “ Трамвајот наречен копнеж на contact@theatra.mk :)

Приказната на Theatra

Девојките кои соработуваат и соработувале со нас ја кажуваат нивната приказна за Theatra. Погледнете ги нивните изјави тука